Rebecca

Rebecca Salama


is a reputable Dutch Holistic Life Coach and chronic health specialist known for her expertise in Mind-Body practices. As a certified Holistic Life Coach and TMS Mind-Body Practitioner accredited by ACCPH and IPHM, Rebecca's focus is on assisting individuals who feel disconnected from their true selves or are unsure of where to begin when seeking transformative change. Through her guidance, clients rediscover their authentic selves and find joy in life once again.


Rebecca's areas of specialisation is helping individuals with chronic health issues such as chronic headaches, migraines, fibromyalgia, IBS, back and neck pain, and more. Her approach involves delving into the root causes of pain, providing effective tools to reduce and eliminate symptoms. Recognizing that pain often originates beyond the physical realm, Rebecca offers a dedicated 1-on-1 program exclusively designed for chronic pain management.


Belonging to the queer community, Rebecca actively contributes to the availability of queer-minded health services. Rejecting gender norms, she proudly embraces her passions, including being an enthusiastic motorcycle rider and the owner of a self-converted campervan.


Rebecca conducts sessions fluently in both English and Dutch, catering to individuals who prefer either language.


Rebecca Salama is een gerenommeerde Nederlandse Holistische Levenscoach en specialist in chronische gezondheid, bekend om haar expertise in Mind-Body praktijken. Als gecertificeerde Holistische Levenscoach en TMS Mind-Body Practitioner, geaccrediteerd door ACCPH en IPHM, richt Rebecca zich op het helpen van individuen die zich losgekoppeld voelen van hun ware zelf of onzeker zijn over waar ze moeten beginnen als ze op zoek zijn naar transformatieve verandering. Door haar begeleiding herontdekken cliënten hun authentieke zelf en vinden ze opnieuw vreugde in het leven.


Rebecca's specialisatiegebied is het helpen van individuen met chronische gezondheidsproblemen zoals chronische hoofdpijn, migraine, fibromyalgie, PDS, rug- en nekpijn, en meer. Haar aanpak omvat het onderzoeken van de oorzaken van pijn en het aanbieden van effectieve tools om symptomen te verminderen en elimineren. Omdat pijn vaak voortkomt uit de niet-fysieke sfeer, biedt Rebecca een speciaal 1-op-1 programma dat exclusief is ontworpen voor het beheer van chronische pijn.


Als lid van de queer-gemeenschap draagt Rebecca actief bij aan de beschikbaarheid van queer-georiënteerde gezondheidsdiensten. Ze omarmt haar passies met trots, inclusief haar enthousiasme voor motorrijden en het bezitten van een zelf-omgebouwde camper.


Rebecca voert sessies vloeiend uit in zowel het Engels als het Nederlands en bedient daarmee individuen die de voorkeur geven aan een van beide talen.